Services January 17, 2012

Coaching through Agile – another article about Beatrice!

Changemakers Bea Düring, in collaboration with Learning Tree, coached Cap Gemini Procurement Systems (CPS)  through their agile adoption during 2010/2011. The coaching efforts focused on helping CPS to design a new Scrum based lifecycle to replace their previous Waterfall based development process and coaching various roles in the new life cycle to adopt Scrum and agile principles.

from the article:

“– Kärnkravet var en lärare som kunde coacha oss i nya roller och processer. Läraren skulle följa vår utrullning av den nya metodiken i våra egna lokaler. – Sedan ville vi också ha e-learning och utbildning i flera länder i Europa, säger Magnus Sundset.
Han sållade fram tre kandidater och intervjuade deras lärare.
Learningtree vann.
Varför?

– Deras lärare Beatrice Düring kändes klockren i kombination med prisbilden. Några kandidater föll på att de inte kunde erbjuda coachande lärare och utbilda i Bukarest, där vi också har en av våra utvecklings­enheter, säger han.”

Read more….

http://cio.idg.se/2.1782/1.425373/coacher-gjorde-utvecklarna-snabbare