Services April 7, 2011

Frukostseminarium – Advergames and Gamification

Berghs tillsammans med Changemaker och Kollaboratoriet presenterar den 30/5 ett frukostseminarium på temat Advergames och Gamification. Crispin Porter & Bogusky står för lokaler och arrangemang.

Spel har blivit en allt vanligare inslag inom marknadsföring och får till skillnad från annan reklam ofta en viral spridningseffekt där mottagarna själva väljer att sprida spelet/reklamen vidare. Gamification är ett modernt begrepp som beskriver hur man kan öka besökarens aktivitet och interaktion på exempelvis webbsida genom att inkludera spelelement. Under detta  frukostseminarium reder Ola Janson ut begreppen och bjuder in till en diskussion om fenomenens framtid.

08:30-09:30 Crispin Porter & Bogusky 2011-05-30

Anmäl dig till seminariet genom att maila till frukost@changemaker.nu

läs även på ADA Sweden