Services June 2, 2011

Ny utbildning: Spel och marknadskommunikation – Gamified

Changemaker AB tillsammans med Berghs School of Communication erbjuder nu kurser inom Spel och Marknadskommunikation – Gamified.

Datum

 • Sommarkurs Stockholm: kursstart 27/6, sista ansökningsdag 8/6.
 • Göteborg: kursstart 6/9, sista ansökningsdag 6/8.
 • Malmö: kursstart 8/11, sista ansökningsdag 8/10.
 • Stockholm: kursstart 22/11, sista ansökningsdag 22/10.

Omfattning: 18 lektionstimmar under 3 kursdagar

Om kursen
Spel har blivit ett allt vanligare inslag inom marknadsföring och får till skillnad från annan reklam ofta en viral spridningseffekt, där mottagarna själva väljer att sprida spelet/reklamen vidare. Gamification är ett modernt begrepp som beskriver hur man kan öka en besökares aktivitet och interaktion på exempelvis en webbsida genom att inkludera spelelement.

Kursen ska fokusera på användningsområden och lära deltagarna hur spel fungerar som medium och aktivitetsformare. På vilket sätt kan spel vara en bärare av information och ett budskap? Hur kan man skapa ett köpbeteende med hjälp av ett spel?

I den här kursen kommer ni att lära er analysera spel och spelmekaniker. Ni får lära er prata om aktivitet, motivation och meningsfulla val utifrån ett användarperspektiv. Kursen har ett praktiskt upplägg. Föreläsningar varvas med workshops där deltagarna själva får skapa, utvärdera och diskutera. Efter avslutad kurs kommer deltagarna ha en inblick i hur man kan använda spel, eller spelmekaniker, för att tjäna ett marknadsförande syfte. Kursansvarig är Ola Janson.

Innehåll

 • Bakgrund inom området spel och marknadsföring
 • Vad är spel?
 • Viral marknadsföring
 • Spel och mätbarhet
 • Spel i sociala medier
 • Varumärke och spelaktivet
 • Gamification
 • Ramverksteori

Studieavgift

19.200 kronor exkl. moms

24.000 kronor inkl. moms

Mer information? Ring Ola 070-231 80 01

Anmälan